Telewizja czechowice.tv

  • 6 listopada 2022
  • wyświetleń: 2399

Wideo-dnia: listopadowa niedziela w Parku Miejskim "Lasek"

W pierwszą niedzielę listopada odwiedziliśmy z naszą kamerą Park Miejski "Lasek". Zobaczcie nasze wideo. Już wkrótce to miejsce ma zmienić się nie do poznania!Przypomnijmy, jak informowaliśmy w tym artykule, gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na przebudowę parku z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Za kwotę 5 mln złotych oraz 110 tysięcy złotych, stanowiących wkład własny gminy, przeprowadzona zostanie oczekiwana i postulowana przez mieszkańców rewitalizacja Parku Miejskiego zlokalizowanego w centralnej części miasta.

Inwestycja przewiduje uatrakcyjnienie około 3,5 ha terenu, przebudowę alejek i placów, a także budowę nowych elementów służących wypoczynkowi i rekreacji, w tym - placów zabaw, siłowni zewnętrznych i tężni. Wyremontowany i uzupełniony o dodatkowe podesty zostanie istniejący skate park. W parku pojawią się podnoszące bezpieczeństwo: nowe oświetlenie oraz system monitoringu.

Koncepcja zagospodarowania terenu w Parku Miejskim "Lasek"
Koncepcja zagospodarowania terenu w Parku Miejskim "Lasek" · fot. UM Czechowice-Dziedzice


- Na tym etapie, ze względu na wysokie koszty, zrezygnowano z planu budowy zadaszonego amfiteatru. Modernizację przejdzie natomiast scena. Park w centrum miasta dalej będzie Laskiem, którego atrybutem i najcenniejszym skarbem jest piękny, zielony starodrzew. I właśnie zadbanie o okazałe, stare drzewa, od dziesięcioleci rosnące w czechowickim Lasku, będzie jednym z priorytetów inwestycji, której zakończenie planowane jest w 2024 roku - informował we wrześniu Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

- W celu ochrony drzewostanu zrezygnowano z pierwotnej koncepcji budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Barlickiego. Ponadto wyznaczone w parku nowe ścieżki częściowo zostaną wykonane z wykorzystaniem nawierzchni mineralnej, co ma uchronić korzenie drzew przed degradacją - wyjaśnia Urząd Miejski.

Park Miejski "Lasek" - 23.09.2022
Park Miejski "Lasek" - 23.09.2022 · fot. UM Czechowie-Dziedzice


Konsultacje społeczne koncepcji przebudowy Parku Miejskiego "Lasek" zakończyły się 30 września. Część zgłoszonych pomysłów dotyczyła budowy lub instalacji dodatkowych elementów rekreacyjnych (m.in. trasa dla rolkarzy, boisko do siatkówki, stoły do ping-ponga). Duża grupę zgłoszeń przesłanych w trakcie konsultacji stanowiły uwagi dotyczące parkowej zieleni i obaw miłośników przyrody przed degradacją drzewostanu w trakcie inwestycji.

- Zgodnie z pierwotnym założeniem, że "Lasek" pozostanie laskiem, dbałość o istniejący drzewostan to jeden z priorytetów inwestycji. W związku z tym Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przygotowuje wytyczne ochrony drzew na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Wybrany w przetargu wykonawca przebudowy parku będzie zobligowany do respektowania zapisów tego dokumentu - podkreślał w komunikacie podsumowującym konsultacje czechowicki magistrat.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook