Telewizja czechowice.tv

  • 5 marca 2023
  • 6 marca 2023
  • wyświetleń: 4971

[Historyczne ciekawostki] Kochał ludzi, czynił dobro

Dziś chciałbym Państwu przybliżyć, a niektórym przypomnieć, niezwykłego, kapkę zapomnianego czechowiczanina, "człowieka którego dokonania mogłyby tworzyć modele pozytywne charakteryzujące wzorce postępowań, zachowań, czy też stawianych sobie poprzeczek wysokich standardów".

Tadeusz Zuber
Tadeusz Zuber · fot. Izba Regionalna w Czechowicach-Dziedzicach


Tadeusz Zuber - chłopak z Czechowic-Dziedzic, miasta, które wydało na świat wielu niezwykle utalentowanych, w różnych dziedzinach obywateli, m.in. Anna Szostak- Myrczek, Zdzisława Kobiela, Renata Danel, Józef Świder, Andrzej Krzanowski, Józef Machalica, Piotr Machalica, Piotr Beczała, Tadeusz Polok, Henryk Borowski, Stanisław Janicki, etc.

Tadeusz Zuber urodził się w Czechowicach 2 maja 1942 roku. W latach 1956-1959 uczył się w bielskim Technikum Budowlanym, w którym zdał maturę i uzyskał specjalność "budowa urządzeń sanitarnych". Naukę kontynuował, w latach 1964-1969 na Wydziale Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zdobywając stopień magistra inżyniera. Posiadał uprawnienia budowlane 271/93, o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.

Życie zawodowe związał z Katowicami, jednak cały czas mieszkał w Czechowicach-Dziedzicach. W 1961 roku został zatrudniony na stanowisku stażysty i referenta w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, w którym pracował aż do 2008 roku, przechodząc na emeryturę. Całe więc życie zawodowe był związany z jednym przedsiębiorstwem.

W 1965 został kierownikiem Sekcji Kontroli Kosztów Inwestycyjnych; w 1968 - kierownikiem Działu Projektowego; w 1973 - Głównym Specjalistą ds. Badawczo-Rozwojowych; w 1977 został naczelnym dyrektorem Zakładu nr 1 WPWiK w Katowicach; a w 1991 - objął stanowisko tymczasowego kierownika rejonowego WPWiK w Katowicach; w 1995 - zostaje dyrektorem naczelnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. W latach 2007 - 2008 był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. Po przejściu na emeryturę działał nadal, jako doradca, w Górnośląskim PWiK w Katowicach.

W wolnym czasie pełnił przeróżne funkcje społeczne, m.in. członka Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" (był jednym ze 124 sygnatariuszy aktu założycielskiego tej organizacji), członka Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (był współzałożycielem tej instytucji), członka Rady Izby Budownictwa w Katowicach, członka Komisji Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, członka Rady Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego, członka zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Był członkiem Rady Programowej Hydroprezentacje NOT, Rady Gospodarki Wodnej Małej Wisły przy RZGW Gliwice oraz pełnomocnikiem ds. Koordynacji usuwania skutków powodzi w rejonie Polski Południowej, z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej. Był Honorowym Członkiek RIG w Katowicach.

Był autorem wielu projektów racjonalizatorskich i właścicielem kilku patentów, np.:
  • patent "Sedymentacyjny sposób prowadzenia anaerobowej fazy procesudefostyzacji biologicznej ścieków",
  • patent "Dostosowanie komór Knapa do drobnopęcherzykowego napowietrzania w komorach napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków",
  • projekt racjonalizatorski "Przemienny dwukierunkowy sposób ekspolatacji rurociągu osadowgo umożliwiający adaptację trwale nieczynnych urządzeń do prowadzenia osadu na oczyszczalni Gigablok",
  • projekt racjonalizatorski "Odwodnienie osadów ściekowych składowanych na lagunach w oczyszczalniach ścieków".


Opublikował wiele artykułów w branżowych wydawnictwach, m.in. "Przyczyny awaryjności rurociągu tranzytowego Goczałkowice-Paprocany", "Wpływ eksploatacji górniczej na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz cieki wodne". Współtworzył Polską Izbę Wodociągów w Bydgoszczy.

Prezes i Dyrektor Generalny RIG w Katowicach Tadeusz Donocik uważa że "szczególnym osiągnięciem Tadeusza Zubera jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie śląskim, poprzez stworzenie strategii rozwoju i organizacji zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska w regionie śląsko-dąbrowskim, co znacząco wpłynęło na uporządkowanie krajowej koncepcji w tym zakresie".

Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi (dwukrotnie), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju; Złotą Odznakę Honorową NOT; Złotą Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego"; Odznakę "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej" oraz Złotą Honorową Odznakę RIG. Został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2004) oraz Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2012).

Miał jeszcze czas na swoje przeróżne pasje. Śpiewał w Chórze Mieszanym im. Stanisława Moniuszki w Czechowicach-Dziedzicach, ale także organizował koncerty, występy, festiwale i wyjazdy tego chóru. Wspierał także finansowo jego działalność.

Z podobnych powodów sprawował mecenat nad Zespołem Śpiewaków "Camerata Silesia", Anny Szostak- Myrczek. Od stycznia 1995 roku był członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzyki im. A. Krzanowskiego w Katowicach.

Wspierał osoby chore, niepełnosprawne, osoby starsze, wykluczonych społecznie, wychowanków domów dziecka, dzieci z ośrodków przyparafialnych, szpitale i Służbę Zdrowia. Zasiadał w kilku radach społecznych szpitali na Śląsku, w Fundacji "Iskierka", w Fundacji Aniołów Stróżów, etc.

Zmarł 19 września 2019 roku, pochowany został na cmentarzu przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach.

"Uroczystości pogrzebowe miały podniosły charakter i piękną oprawę. Obok urny stanęły poczty sztandarowe katowickich Wodociągów i katowickiego RIG-u. Mszę współkoncelebrowali ks. Grzegorz Krząkała, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach (duszpasterz krajowy pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz ks. Piotr Brząkała, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach. Podczas mszy świętej zaśpiewał Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki z Czechowic-Dziedzic oraz Zespół Śpiewaków "Camerata Silesia".

Warto by było upamiętnić Tadeusza Zubera, nazywając jego imieniem jakąś ulicę lub rondo w rodzinnym mieście.

---

Bibliografia: materiały, dokumenty i pamiątki ze zbiorów rodziny Tadeusza Zubra, udostępnione przez jego małżonkę Krystynę Zuber.

Jacek Cwetler

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Historyczne ciekawostki" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Historyczne ciekawostki

Odkurzamy stare zdjęcia i niezwykłe historie mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz okolicznych miejscowości sprzed lat. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Historyczne ciekawostki" podaj

Facebook